Politică de confidențialitate

SC PERLA LAND SRL ( HOSTEL PERLA ) întreprinde toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale este făcută de către PERLA LAND SRL cu sediul în Constanta, strada Farului, nr. 3, județ Constanta, înregistrată sub nr. J13/682/2012 la Registrul Comerțului, având CUI 30012597.

PRELUCRAREA DATELOR DVS. ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND OBLIGAȚIA REALIZĂRII TRIAJULUI EPIDEMIOLOGIC LA INTRAREA ÎN INCINTA HOTEL TADORA

La intrarea în incinta Hostel Perla trebuie să măsurăm temperatura dvs. corporală. În cazul în care aceasta depășește 37.3°C, accesul dvs. va fi refuzat.

Această măsură este obligatorie conform Art. 13 din Legea 55/2020, Art. 9 din Anexa 3 a Hotararii 394/2020 și Secțiunii II din Anexa Ordinului 874/81/2020, având astfel obligația realizării triajului epidemiologic prin verificare temperaturii tuturor persoanelor din incinta hotelului nostru.

Rezultatul verificării nu va fi notat și/sau păstrat. În cazul în care refuzați să vă măsurăm temperatura, nu vă vom putea permite accesul în incinta hotelului. Vă mulțumim pentru înțelegere.

 1. Ce fel de date personale prelucrăm?
 2. Date personale ale minorilor
 3. Categorii speciale de date cu caracter personal
 4. În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dvs. personale?
 5. Către ce persoane transmitem datele dvs. personale?
 6. Colectăm date personale de la terți?
 7. Transferăm datele dvs. în afara UE/SEE?
 8. Furnizarea de către dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice
 9. Cât timp păstrăm datele dvs. personale?
 10. Care sunt drepturile dumneavoastră?
 11. Sunt datele dvs. în siguranță?
 12. Link-uri către alte site-uri web
 13. Întrebări sau reclamații
 14. Modificări ale politicii

 1. CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

  Dacă sunteți client sau potențial client

  Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

  1. date necesare pentru efectuare rezervărilor (de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon);
  2. datele aferente fișei de anunțare a sosirii și plecării, solicitate în baza legislației naționale (de exemplu, cetățenie, adresă, data nașterii);
  3. datele cardului bancar (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);
  4. informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii și a plecării, cerințe speciale, preferințe;
  5. date colectate din cardurile de acces (ora intrării și ieșirii);
  6. orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

  De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietatea noastra pot capta sau înregistra imagini ale oaspeților în locuri publice (cum ar fi intrările în hotel și holurile din hotel), precum și datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere).

  Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: (i) dacă nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți sa faceți o rezervare, nu vom putea să efectuăm rezervarea, sau (ii) având în vedere faptul că în fișa de anunțare a sosirii și plecării pe care o veți completa în momentul în care vă cazați la hotelul nostru va trebui sa introduceți anumite date personale prevăzute în mod obligatoriu de lege, iar în cazul în care nu veți dori să completați acele câmpuri obligatorii, nu vom putea să vă cazăm în hotel.

  Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre

  Colectăm numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate.

  De asemenea, camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în hotel sau în restaurante sau în recepție).

  Dacă sunteți utilizator al website-ului nostru de internet www.perlacostinesti.ro

  Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale.

  Pentru utilizarea unor servicii (ex. rezervări on-line) sunt necesare anumite date personale. Pentru detalii, va rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare operațiunii utilizate pe site.

 2. DATE PERSONALE ALE MINORILOR

  Protejăm confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul în care aveți vârsta sub 16 ani și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului dvs. liber exprimat, suntem obligați să solicităm și consimțământul părinților/tutorelui legal.

 3. CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

  Sintagma „categorii speciale de date cu caracter personal“ se referă la datele ce privesc originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

  În general, nu colectăm astfel de informații decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți.

 4. ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?

  Dacă sunteți client

  1. Rezervări pentru hotel și restaurant sau în cazul solicitărilor de oferte transmise de dvs.

   Scop: prelucrăm datele dvs. personale (i) pentru a vă rezerva un loc în cadrul hotelului/restaurantului (ii) pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dvs.

   Temei: încheierea unui contract
  2. Check-in

   Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru înregistrarea/cazarea în cadrul hotelului nostru și pentru îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile

   Temei: în momentul cazării, conform prevederilor legale în vigoare sunteți obligat la completarea fișei de

   De asemenea, cu ocazia organizării anumitor evenimente în cadrul hotelului și restaurantelor noastre, este posibil să realizăm câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite și în mediul online pentru a arăta și celorlalți cum sunt evenimentele noastre. În orice caz, pentru că ținem cont de dreptul dvs. la viață privată, vom face tot posibilul ca dvs. să fiți informați despre faptul că vor fi făcute fotografii (pentru obiecțiuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).

  3. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere

   Scop: prelucrăm imaginile surprinse de sistemul de camere de supraveghere instalate în cadrul locației noastre pentru a putea spori protecția persoanelor și a bunurilor din locație, precum și pentru a putea investiga eficient evenimentele care pot impacta negativ securitatea spațiului, a bunurilor și a persoanelor

   Temei: interesul legitim de a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din locația noastră

  4. Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS

   Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finalizat o rezervare online sau o cerere de ofertă, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați rezervarea, (iii) pentru a va informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute pe perioada șederii dvs.

   Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.

   Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor activități:

  5. Securitate

   Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.

   Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale hotelului, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul locației noastre.

  6. Motive juridice:

   Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

   Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

 5. CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

  Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza servicii de înaltă calitate, datele dumneavoastră pot fi transmise către furnizorii noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

  1. Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). Spre exemplu, potrivit reglementării expuse la Secțiunea “ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRAM DATELE DVS PERSONAL” lit. b) orice unitate hotelieră este obligată să transmită periodic fișele de anunțare a sosirii și plecării ale fiecărui client.

  Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

 6. COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

  Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza cel mai bun nivel al serviciilor, este posibil să colectăm informații despre dvs. de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

  1. Parteneri de afaceri: organizatorii evenimentelor din cadrul Hotelului nostru ne vor trimite datele dvs. în avans pentru a putea opera rezervările și pentru a eficientiza procesul de check-in. Putem de asemenea primi datele dvs. de la organizatorii
  2. Rețele sociale: în unele cazuri putem primi datele dvs. prin intermediul rețelelor de socializare prin intermediul cărora interacționați cu noi, în conformitate cu setările dvs. de confidențialitate
  3. Agenții de turism: datele dvs. ne pot fi transmise și de către agențiile de turism prin intermediul cărora dvs. vă faceți rezervarea în cadrul hotelului nostru. Fac parte din această categorie și platformele online pentru rezervări tip booking.com

  În orice caz, vă asigurăm că datele dvs. colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Secțiunea “ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).

  În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dvs. personale.

 7. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

  Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

  Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

  Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

 8. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

  În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

  1. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
  2. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
  3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
  4. Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
  6. Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR).
  7. În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ

  În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. În orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

 9. SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

  Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

  Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

 10. ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

  Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați utilizând trimițând un e-mail la următoarea adresă: perlacostinesti@gmail.com iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

  De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la (i) adresa punctului de lucru din Incinta BTT, județ Constanta sau (ii) recepția hotelului.

  În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 11. MODIFICĂRI ALE POLITICII

  Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.